Muring av fasade og trappeoppganger i Siriskjeret 12, Stavanger.


Alle prosjekter: